Kim jesteśmy?

Doświadczenie i przebyta droga, czasem dość trudna spowodowała,
że powstało to wspaniałe miejsce.

Cel

Docelowo ważne od początku było, by każde dziecko trafiło po zakończonej edukacji przedszkolnej do szkoły podstawowej z wykwalifikowanym terapeutą, który zna jego potrzeby. Czas w życiu dziecka niepełnosprawnego to bardzo duży wróg, tylko szybka i trafna diagnoza daje szansę na wyrównywanie deficytów. Ogromną wskazówką było, aby rodzic uczestniczył aktywnie w edukacji, daje to szansę kontynuować wskazania do terapii w domu. Szkolenia rodzica, aktywizacja oraz pomoc prawna jest wpisana w program szkolny.

Nasze marzenie

Aktywny rozwój dziecka niepełnosprawnego jest ogromnie ważny, indywidualny program terapeutyczny musi być bardzo dokładnie sporządzony. Terapeuta powinien być nadzorowany przez niezależnego SUPERWIZORA. Jak powstaliśmy? Naszym marzeniem było stworzenie właściwego miejsca dla dzieci z wyjątkowymi potrzebami. Miejsca pełnego akceptacji i radości, które w połączeniu z intensywną pracą terapeutyczną daje dziecku szansę na harmonijny rozwój. Każde dziecko uczęszczające do naszej szkoły traktowane jest indywidualnie, tak aby czuło się u nas akceptowane i wyjątkowe.

Jak działamy?

W ramach prowadzonej terapii rozwijamy umiejętności komunikacyjne i mowę w oparciu o program PECS lub inne metody AAC… Kładziemy również nacisk na samodzielność. Poza tym, w naszej szkole wspieramy rozumienie społeczne i nabywanie umiejętności społecznych, umiejętność zabawy i rozwój poznawczy dziecka, co pozwala nam zadbać o pełny rozwój podopiecznych. Ważne dla nas jest, aby pracować z całą rodziną naszego podopiecznego, dlatego oferujemy cykle spotkań i szkoleń dla rodziców, ustalamy wspólne cele terapii, pozostajemy w ciągłym kontakcie, traktując rodzica jako podstawowe źródło informacji o dziecku, jednocześnie dbając o jego edukację w tematyce autyzmu. Dzięki temu mamy pewność, że prowadzona terapia jest kontynuowana w środowisku domowym.

Ducha szkoły tworzą

Przemysław Król

Założyciel

Krawczuk Marcin

Załóżyciel

Kamila Król

Prezes Lawendowy Król

Agnieszka Stasiak

Dyrektor Szkoły

Alicja Jaskułowska

Kadrowa, Księgowa, Sekretariat Szkoły

Agnieszka Gan-Skrzydlewska

Główna Księgowa