Plan lekcji

Plan lekcji

  • Edukacja wczesnoszkolna(Klasy I - III)
  • Klasa IV

Dzwonki

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:00-7:45

INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA

INDYWIDUALNA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z OLIGOFRENOPEDAGOGIEM

RELIGIA

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

8:00-8:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

MALI MATEMATYCY – ZAJĘCIA ZINTERGROWANE

EDUKACJA POLONISTYCZNA - ZAJĘCIA ZINTERGROWANE

WIEDZA I KULTURA KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

GRAFOMOTORYKA – ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI TERAPII RĘKI

9:00-9:45

NAUKA CZYTANIA - ZAJĘCIA ZINTERGROWANE

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

DZIEJE POLSKI - KÓŁKO HISTORYCZNE

MALI PROGRAMIŚCI – KODUJEMY Z KLASĄ

EDUKACJA MUZYCZNA

10:00-10:45

MALI MATEMATYCY – ZAJĘCIA ZINTERGROWANE

KALIGRAFIA - ZAJĘCIA ZINTERGROWANE

MALI PODRÓŻNICY – EDUKACJA ZINTEGROWANA

FIZJOTERAPIA Z ELEMENTAMI SI

MALI MATEMATYCY – ZAJĘCIA ZINTERGROWANE

11:00-11:45

DOGOTERAPIA

MALI ODKRYWCY – EDUKACJA PRZYRODNICZA - ZAJĘCIA ZINTERGROWANE

MALI MATEMATYCY – ZAJĘCIA ZINTERGROWANE

EDUKACJA SPOŁECZNA

GRAMATYKA - ZAJĘCIA ZINTERGROWANE

11:45-12:15

PRZERWA OBIADOWA – TRENING ŻYWIENIA

PRZERWA OBIADOWA – TRENING ŻYWIENIA

PRZERWA OBIADOWA – TRENING ŻYWIENIA

PRZERWA OBIADOWA – TRENING ŻYWIENIA

PRZERWA OBIADOWA – TRENING ŻYWIENIA

12:15-13:00

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

GRY ZESPOŁOWE - WYCHOWANIE FIZYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

13:00-13:45

JAPOŃSKIE SZTUKI WALKI - JUDO

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

MALI AKTORZY – WYRAŻAMY SIEBIE POPRZEZ TEATR

RĘKODZIEŁO

HIPOTERAPIA

14:00-14:45

TERAPIA PEDAGOGICZNA

NAUKA GRY NA INSTRUMENCIE – PIANINO, SKRZYPCE / MUZYKOTERAPIA

NAUKA GRY NA INSTRUMENCIE – PIANINO, SKRZYPCE / MUZYKOTERAPIA

ZINDYWIDUALIZOWANE ZAJĘCIA Z TERAPEUTĄ W ZALEŻNOŚCI OD INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

ZINDYWIDUALIZOWANE ZAJĘCIA Z TERAPEUTĄ W ZALEŻNOŚCI OD INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

Poniedziałek

7:00-7:45

INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA

8:00-8:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

9:00-9:45

NAUKA CZYTANIA - ZAJĘCIA ZINTERGROWANE

10:00-10:45

MALI MATEMATYCY – ZAJĘCIA ZINTERGROWANE

11:00-11:45

DOGOTERAPIA

11:45-12:15

PRZERWA OBIADOWA – TRENING ŻYWIENIA

12:15-13:00

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

13:00-13:45

JAPOŃSKIE SZTUKI WALKI - JUDO

14:00-14:45

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Wtorek

7:00-7:45

INDYWIDUALNA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

8:00-8:45

MALI MATEMATYCY – ZAJĘCIA ZINTERGROWANE

9:00-9:45

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

10:00-10:45

KALIGRAFIA - ZAJĘCIA ZINTERGROWANE

11:00-11:45

MALI ODKRYWCY – EDUKACJA PRZYRODNICZA - ZAJĘCIA ZINTERGROWANE

11:45-12:15

PRZERWA OBIADOWA – TRENING ŻYWIENIA

12:15-13:00

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

13:00-13:45

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

14:00-14:45

NAUKA GRY NA INSTRUMENCIE – PIANINO, SKRZYPCE / MUZYKOTERAPIA

Środa

7:00-7:45

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z OLIGOFRENOPEDAGOGIEM

8:00-8:45

EDUKACJA POLONISTYCZNA - ZAJĘCIA ZINTERGROWANE

9:00-9:45

DZIEJE POLSKI - KÓŁKO HISTORYCZNE

10:00-10:45

MALI PODRÓŻNICY – EDUKACJA ZINTEGROWANA

11:00-11:45

MALI MATEMATYCY – ZAJĘCIA ZINTERGROWANE

11:45-12:15

PRZERWA OBIADOWA – TRENING ŻYWIENIA

12:15-13:00

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

13:00-13:45

MALI AKTORZY – WYRAŻAMY SIEBIE POPRZEZ TEATR

14:00-14:45

NAUKA GRY NA INSTRUMENCIE – PIANINO, SKRZYPCE / MUZYKOTERAPIA

Czwartek

7:00-7:45

RELIGIA

8:00-8:45

WIEDZA I KULTURA KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

9:00-9:45

MALI PROGRAMIŚCI – KODUJEMY Z KLASĄ

10:00-10:45

FIZJOTERAPIA Z ELEMENTAMI SI

11:00-11:45

EDUKACJA SPOŁECZNA

11:45-12:15

PRZERWA OBIADOWA – TRENING ŻYWIENIA

12:15-13:00

GRY ZESPOŁOWE - WYCHOWANIE FIZYCZNE

13:00-13:45

RĘKODZIEŁO

14:00-14:45

ZINDYWIDUALIZOWANE ZAJĘCIA Z TERAPEUTĄ W ZALEŻNOŚCI OD INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

Piątek

7:00-7:45

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

8:00-8:45

GRAFOMOTORYKA – ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI TERAPII RĘKI

9:00-9:45

EDUKACJA MUZYCZNA

10:00-10:45

MALI MATEMATYCY – ZAJĘCIA ZINTERGROWANE

11:00-11:45

GRAMATYKA - ZAJĘCIA ZINTERGROWANE

11:45-12:15

PRZERWA OBIADOWA – TRENING ŻYWIENIA

12:15-13:00

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

13:00-13:45

HIPOTERAPIA

14:00-14:45

ZINDYWIDUALIZOWANE ZAJĘCIA Z TERAPEUTĄ W ZALEŻNOŚCI OD INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

Dzwonki

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:00-7:45

ZINDYWIDUALIZOWANE ZAJĘCIA Z TERAPEUTĄ W ZALEŻNOŚCI OD INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

FIZJOTERAPIA Z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ

TERAPIA INDYWIDUALNA Z NEUROLOGOPEDĄ

RELIGIA – PRZYGOTOWANIE DO KOMUNII ŚWIĘTEJ

ROZWIJANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z LOGOPEDĄ

8:00-8:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE

MATEMATYKA

EDUKACJA ESTETYCZNA - PLASTYKA

J. POLSKI POD NADZOREM LOGOPEDY

ZINDYWIDUALIZOWANE ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE Z PEDAGOGIEM

9:00-9:45

J. ANGIELSKI

MATEMATYKA

JAK TO DZIAŁA? - TECHNIKA

GODZINA WYCHOWAWCZA

J. POLSKI

10:00-10:45

J. ANGIELSKI

PRZYRODA

HISTORIA

BASEN - FIZJOTERAPIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

11:00-11:45

DOGOTERAPIA

J. POLSKI

ZAJĘCIA KOREKCYJNE Z ELEMENTAMI ONTEGRACJI SENSORYCZNEJ

J. POLSKI POD NADZOREM LOGOPEDY

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM

12:00-12:45

MATEMATYKA

J. POLSKI

WYCHOWANIE FIZYCZNE

J. ANGIELSKI

MUZYKA

13:00-13:45

MATEMATYKA

NAUKA PROGRAMOWANIA - INFORMATYKA

UCZEŃ AKTOREM I WIDZEM - ZAJĘCIA TANECZNO - TEATRALNE

JUDO – ZAJĘCIA SPORTOWE W MAŁYCH GRUPACH

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

14:00-14:45

PRZYRODA

NAUKA GRY NA PIANINIE

NAUKA GRY NA SKRZYPCACH

DODATKOWE ZAJĘCIA PLASTYCZNO - TECHNICZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

15:00-15:45

TERAPIA PEDAGOGICZNA

HIPOTERAPIA

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z OLIGOFRENOPEDAGOGIEM

ZINDYWIDUALIZOWANE ZAJĘCIA Z TERAPEUTĄ W ZALEŻNOŚCI OD INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

ZINDYWIDUALIZOWANE ZAJĘCIA Z TERAPEUTĄ W ZALEŻNOŚCI OD INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

Poniedziałek

7:00-7:45

ZINDYWIDUALIZOWANE ZAJĘCIA Z TERAPEUTĄ W ZALEŻNOŚCI OD INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

8:00-8:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE

9:00-9:45

J. ANGIELSKI

10:00-10:45

J. ANGIELSKI

11:00-11:45

DOGOTERAPIA

11:45-12:15

MATEMATYKA

12:15-13:00

MATEMATYKA

13:00-13:45

PRZYRODA

14:00-14:45

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Wtorek

7:00-7:45

FIZJOTERAPIA Z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ

8:00-8:45

MATEMATYKA

9:00-9:45

MATEMATYKA

10:00-10:45

PRZYRODA

11:00-11:45

J. POLSKI

11:45-12:15

J. POLSKI

12:15-13:00

NAUKA PROGRAMOWANIA - INFORMATYKA

13:00-13:45

NAUKA PROGRAMOWANIA - INFORMATYKA

14:00-14:45

HIPOTERAPIA

Środa

7:00-7:45

TERAPIA INDYWIDUALNA Z NEUROLOGOPEDĄ

8:00-8:45

EDUKACJA ESTETYCZNA - PLASTYKA

9:00-9:45

JAK TO DZIAŁA? - TECHNIKA

10:00-10:45

HISTORIA

11:00-11:45

ZAJĘCIA KOREKCYJNE Z ELEMENTAMI ONTEGRACJI SENSORYCZNEJ

11:45-12:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE

12:15-13:00

UCZEŃ AKTOREM I WIDZEM - ZAJĘCIA TANECZNO - TEATRALNE

13:00-13:45

NAUKA GRY NA SKRZYPCACH

14:00-14:45

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z OLIGOFRENOPEDAGOGIEM

Czwartek

7:00-7:45

RELIGIA – PRZYGOTOWANIE DO KOMUNII ŚWIĘTEJ

8:00-8:45

J. POLSKI POD NADZOREM LOGOPEDY

9:00-9:45

GODZINA WYCHOWAWCZA

10:00-10:45

BASEN - FIZJOTERAPIA

11:00-11:45

J. POLSKI POD NADZOREM LOGOPEDY

11:45-12:15

J. ANGIELSKI

12:15-13:00

JUDO – ZAJĘCIA SPORTOWE W MAŁYCH GRUPACH

13:00-13:45

DODATKOWE ZAJĘCIA PLASTYCZNO - TECHNICZNE

14:00-14:45

ZINDYWIDUALIZOWANE ZAJĘCIA Z TERAPEUTĄ W ZALEŻNOŚCI OD INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

Piątek

7:00-7:45

ROZWIJANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z LOGOPEDĄ

8:00-8:45

ZINDYWIDUALIZOWANE ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE Z PEDAGOGIEM

9:00-9:45

J. POLSKI

10:00-10:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE

11:00-11:45

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM

11:45-12:15

MUZYKA

12:15-13:00

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

13:00-13:45

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

14:00-14:45

ZINDYWIDUALIZOWANE ZAJĘCIA Z TERAPEUTĄ W ZALEŻNOŚCI OD INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA